Organizátoři Lovečkovického krosu na Sedlo oznamují, že po dlouhých úvahách se rozhodli pro letošní rok, vzhledem k aktuální situaci závod zrušit. 

Věříme, že i přes tyto nepříjemné události zůstane nadále věrni závodům zařazených v Solap Králi Středohoří a také že rok  2021 bude závodům přát alespoň tak, jak tomu bylo v přechozích ročnících.